Materiały eksploatacyjne

Rolki papierowe są podstawowymi produktami, które używane są do:

  • kas fiskalnych
  • drukarek fiskalnych
  • urządzeń rejestrujących
  • terminali płatniczych „POS”

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Materiały eksploatacyjne do kas fiskalnych